Lithuania

Related Info

Cultural heritage and communities

Theme: KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS: NUO PILIAKALNIŲ IKI MIESTO BOKŠTŲ/ Cultural Landscapes: From mounds to city towers
Dates: 15-17 September
http://kpd.lt/

On 15-17 September, European Heritage Days take place across the whole of Lithuania. This year, the theme of them is Cultural landscape: from mounds to city towers.

Kalbėdami apie žmogaus unikalią sociokultūrinę patirtį minime kraštovaizdį – gyvenimo filosofijos materialiąją ir prasminę išraišką. Tapatumas, pačiu bendriausiu atveju susijęs su būdingais tam tikrai vietovei požymiais, tampa ypač aktualus kritiniais krašto raidos laikotarpiais. „Skaitant“ kraštovaizdį svarbus ne tik pavidalas, bet ir funkcija bei prasminiai kodai. Kultūrinę jo vertę lemia visuomenėje vyraujančios pažiūros bei nuostatos.Theme for 2016: Cultural heritage and communities
Date: 16-18 September 2016

Theme for 2015: Inheriting the Future
Date: 18-20 September 2015

Theme for 2014: Flavor of beginning of the XXth century
Date: 19-21 September 2014

Theme for 2013: Imprints of Epochs
Date: 13-15 September 2013

Theme for 2012: Spirit of a Place
Date: 14-23 September 2012