A Brenner-villa Közép-európai történet egy házról, egy családról és az összefogás erejéről

Hungary
2018
A Nyugat-Magyarországon található Szombathely egy 2000 év óta folyamatosan lakott európai település. A Római Birodalom időszakában Kr. u. 43-ban alapította Claudius császár, Colonia Claudia Sabariensum néven. Kr. u. 316-ban itt született Szent Márton, aki innen indulva Európa számos vidékén megfordult, míg végül Tours városának püspöke lett. Ő nemcsak városunk és egyházmegyénk, hanem egész Magyarország és Franciaország védőszentje. Savaria 895-ben a térséget meghódító magyarok fennhatósága alá került, akik már több, mint 1100 éve itt élnek. A város magyar neve a középkor óta Szombathely. A kommunista rendszer bukása és az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta városunk gyorsan fejlődik és szépül. Sok új épület készült és számos régi műemléket felújítottak. Van azonban a belvárosban egy olyan, megmentésre váró romos épület, amely évtizedek óta pusztul. Pályázatunk célja, hogy erre a gazdag és értékes múlttal rendelkező épületre felhívjuk a magyarországi és az európai közvélemény figyelmét. Azt szeretnénk elérni, hogy mielőbb felújítsák és újra régi fényében pompázhasson. A ház története az 1700-as évek végéig nyúlik vissza, de építésének pontos időpontja és körülményei máig sem tisztázottak. eredete a múlt ködébe vész. Annyi bizonyosan tudható, hogy az 1800-as évek elején egy tehetős helyi földbirtokos család, a Batthyányiak kezében volt, akik valószínűleg vendéglátóhelyként működtették. Az épületben nemcsak finom ételek, hanem táncterem és billiárdasztalok is várták a kikapcsolódni vágyó szombathelyi polgárokat. 1879-ben egy sörgyáros kezébe került, majd 1890-ben a Brenner család vette meg, és ettől kezdve az épület életében új fejezet kezdődött. Az eredetileg német anyanyelvű építész család a mai Ausztria területéről származott, ahonnan a 19. század közepén települtek Szombathelyre. Tehetséges iparosként gyorsan ismertséget szereztek, sikeres vállalkozóként számos jelentős építési munkát valósítottak meg. Néhány évtized alatt a város leggazdagabb polgárcsaládjává váltak, a német nyelvtudás megőrzése mellett öntudatos helyi polgárokká és magyar emberekké váltak. Brenner János építész 1906–1908 között felújította és lakóházzá alakította az épületet, ahová testvére, Brenner Tóbiás polgármester költözött be nagy családjával. Itt született meg 1931-ben az a Brenner János, akit fiatal pap korában, 1957-ben brutálisan meggyilkoltak az egyházat üldöző kommunista államhatalom emberei. Később a kommunista diktatúra elől a család több tagja Ausztriába és Németországba menekült. A hitéért vértanúhalált halt papot I. Ferenc pápa engedélyével 2018. május 1-jén a katolikus egyház boldoggá avatta szülővárosában, hatalmas ünnepség keretében. Szombathelyiként és magyar emberként számunkra ez az esemény kommunista diktatúra feletti végleges győzelem szimbóluma, a szabadság és demokrácia ünnepe volt. Nekünk, Brenner Gimnáziumos diákoknak fontos, hogy iskolánk névadójának szülőháza, a híres szombathelyi polgárcsalád egykori villája fennmaradjon. Büszkék vagyunk Boldog Brenner Jánosra, aki Közép–Európa nehéz történelmi időszakban hősies helytállásával példakép lehet egész Európa számára, csakúgy, mint városunk másik szülötte, Szent Márton. A villa a várost átszelő Gyöngyös patak mellett, festői környezetben egy őspark közepén fekszik, városképileg meghatározó helyen, egy gyerekeknek szánt közlekedési park és egy víztorony közelében. Az 500 m² alapterületű épület az 1950-es évektől ifjúsági programoknak adott helyet, majd egy ideig oktatási intézményként működött. Iskolánk névadója rengeteget foglalkozott a fiatalsággal, a Brenner család több generációja pedig számos műszaki szakembert adott a városnak. Úgy gondoljuk, hogy az épület felújítása után méltó hasznosítást jelentene, ha egy technikai-innovációs központnak adhatna otthont, ahol a legkorszerűbb műszaki eszközökkel (bionika, robotika, nanotechnológia) ismerkedhetne és kísérletezhetne s város ifjúsága. Egy szobában múzeumot kellene kialakítani, amely a Brenner család jeles tagjainak emlékét örökítené meg, a többi helyiségben flexibilisen berendezett, előadásokra, filmvetítésekre, kiscsoportos foglalkozásokra és interaktív kiállításokra alkalmas tereket hozhatnának létre. Filmünk forgatása alkalmával a Németországban élő Brenner János építész és a család Ausztriában lakó leszármazottjai felajánlották segítségüket a villa felújításához. Így egy határokon átívelő, az Unió több országának polgárait összefogó közös kezdeményezés valósulhatna meg, amely fenntartaná egy európai szellemiségű család emlékét és megmentené a pusztulástól európai épített örökségünk egy értékes darabját. A cél megvalósítása érdekében, első lépésként saját eszközeinkkel elkészítettünk egy dokumentumfilmet a villa történetéről, hogy ezt bemutatva minél több ember figyelmét felkeltsük a téma iránt. Vámosi Áron, Melega Miklós, Gaspari Balázs, 14-18 years old
  • Share this story: