XXI Празник на тракийската народна музика и песен "Първомай, 2019"

гр. Първомай
September 12th, 2019 - September 14th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Целта на проявата е съхраняване, популяризиране и обогатяване на тракийската народна музика и песен. Представят се инструментални групи от района и страната. Празникът няма конкурсен характер. Провежда се през месец септември. Подготовката и провеждането се осъществява под патронажа на кмета на Общината. Домакин е НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - 1894".

Contact the national coordinator for the location and other information.Their contact details are on our Contacts page.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others