Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes in zgodbe premskih studencev

Loading
Loading Map

Related Info

 
We will start the event at the Prem Castle with the opening of a photo-literary exhibition on the narrative of mills in the embrace of the river Reka, of the volunteers of the Committee for the Protection of Cultural Heritage of the UNESCO in order to encourage the public to consider the disappearance of this important element of the identity of places and people near Rijeka. After the event on the tower, we will walk along the path of mysterious mounds at Prem, listen to their many stories and thus try to present the heritage to the younger generations. V prvem delu vam bomo na gradu Prem postregli z odprtjem fotografsko-literarne razstave o pripovedi mlinov v objemu reke Reke prostovoljcev Odbora za varstvo kulturne dediščine UNESCO Biosfernega območja Kras in porečja Reke s ciljem spodbujanja širše javnosti k razmisleku o izginjanju tega pomembnega elementa identitete krajev in ljudi ob Reki. Po končanem dogodku na stolpu se bomo podali še po poti skrivnostnih studencev na Premu, ter prisluhnili še njihovim številnim zgodbam ter s tem skušali dediščino predstaviti tudi mlajšim rodovom.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others