Iščemo dežne kaplje

Logatec, OŠ Tabor Logatec
September 29th, 2017 - September 29th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Rain drops come to the ground and continue their journey in streams, rivers, lakes, lakes. With the help of maps and hints, students of the 4th grade, together with teachers and their parents, will go to the exploration of rain capes in Logatec. We will look for where they gather and what kind of story they hide within themselves. Stories will also tell us tips to see as many water hiding places as possible. Dežne kaplje prihajajo na zemljo in svojo pot nadaljujejo v potokih, rekah, jezerih, mlakah. S pomočjo zemljevidov in namigov se bomo učenci 4. razredov skupaj z učiteljicami in s starimi starši podali na pot raziskovanja dežnih kapelj v Logatcu. Iskali bomo kje se zbirajo in kakšno zgodbo skrivajo v sebi. Zgodbe nam bodo pripovedovale tudi namige, da si bomo lahko ogledali čim več vodnih skrivališč.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others