KALI IN VODNJAKI

Nabrežina Kamnolomi, 85
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
COŠ L.K.Gorazd / May 1, 1945 - Zgonik, is located in the Karst, the mountains, which were once to be covered by huge oak forests. From the cliffs of the earth, man removed stones and arranged the fences for fields and meadows, and leveled and treated the valleys.The bottom of the sinker was also often caught and carefully used for water collectors .... COŠ L.K.Gorazd/1.maj 1945 - Zgonik, se nahaja na Krasu, planori, ki naj bi jo nekoč pokrivli ogromni hrastovi gozdovi. Človek je s skope zemlje odstranjeval kamenje in urejal ograde za njive in travnike ter izravnal in obdelal doline. Dno vrtač je pogosto tudi pazljivo zadelal in uporabil za vodne zbiralnike - kale. Domačije je opremil z vodnjaki - "štirnami" za vodo, ki je na Krasu tako dragocena.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others