Voda piše zgodbe na Krasu

OŠ Komen, Komen 61a, 6223 Komen
September 29th, 2017 - March 22nd, 2018

Loading
Loading Map

Related Info

 
Within the framework of the project week (26 - 29 September 2017), we will conduct a sports, technical, cultural and science day with the students on the topic: Water writes stories in the Karst. Literary, photo, image, technical products that will be created will be the basis for presentation in the thematic school newspaper Mladi pori, at the exhibition and the performance at the School Day (22.3.2018) . V okviru projektnega tedna (26. - 29. 9. 2017) bomo z učenci izvedli športni, tehniški, kulturni in naravoslovni dan na temo: Voda piše zgodbe na Krasu. Literarni, foto, slikovni, tehnični izdelki, ki bodo nastali, bodo osnova za predstavitev v tematskem šolskem glasilu Mladi bori, na razstavi in predstavi ob Dnevu šole (22.3.2018).

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others