Delavnica- Samočistilna lastnost vode

Tolmin, Mestni trg
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
At the workshop, we will present the self-cleaning ability of water as one of the most important natural processes and explain what influences the process. Everyone will also be able to make their own sand filter . V obdobju ozaveščanja o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine je tudi voda pridobila na pomenu. Se zavedamo kako pomembna je za življenje na Zemlji? Vemo da omogoča funkcioniranje živega organizma, da je življenjski prostor za številne živali in rastlin, da se je največ uporab v gospodarske namene ( industrija, kmetijstvo, turizem,..).Z varovanjem le te se želi zagotoviti pogoje za ohranjanje njenih lastnosti oz. lastnosti naravnih procesov, ki potekajo v njej. Na delavnici bomo predstavili samočistilno sposobnost vode, kot enega od pomembnih naravnih procesov, ki potekajo v njej in kaj vse vpliva na ta proces. Vsak pa si bo lahko izdelal tudi svoj peščeni filter.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others