5.ŠKRATOV POHOD - OD IGLICE DO SAVE

BOHINJSKA BELA - POD SKALO IGLICO
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
We will go for a walk from the Iglica waterfall,along the stream of the Suha to the river Sava. On the way, we will follow where the stream is going, count the bridges over, and at intermediate stations get to know the use of water in households once and compare it with today . Odpravili se bomo na pohod od slapu Iglica ob strugi hudournika Suha do njenega izliva v reko Savo. Na poti bomo spremljali kje poteka struga, prešteli bomo mostove čeznjo, na vmesnih postajah spoznavali uporabo vode v gospodinjstvih nekoč in jo primerjali z današnjimi časi.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others