VODA - VČERAJ, DANES, JUTRI

Gorski Vrh, Bukov gaj
September 24th, 2017 - September 24th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
A fun educational event at the ending of the regulation and renovation of several water sources that enabled the life on the Šentviška planota before the arrival of the water supply system. Zabavno izobraževalna prireditev ob dokončanju ureditve in prenove več vodnih virov, ki so pred prihodom vodovoda omogočali življenje na Šentviški planoti.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others