Teče mi, teče, Dravica …

Starše, Starše 5
October 4th, 2017 - October 4th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The theme of DEKD project in 2017 is Water - from myth to architecture, so the Drava River, which runs in the immediate vicinity of the Elementary School, will link the activities of our students and mentors. Students will learn about the natural characteristics of the river bank, which is part of the Drava Landscape Park, a folk narrative tradition and economic activities that people who lived along the river Drava used to deal with. We will also attract local societies to various activities in order to get to know the importance of preserving and protecting the natural and cultural heritage of the home town as many people as possible. The activities that will take place in the European Cultural Heritage Week will be presented at the closing event on Wednesday, 4 October 2017 at 5 pm, at the premises of the school. . Projekt DEKD v letu 2017 poteka na temo Voda – od mita do arhitekture, zato bo reka Drava, ki teče v neposredni bližini Osnovne šole Starše, povezovala dejavnosti naših učencev in mentorjev. Učenci bodo spoznavali naravne značilnosti obrežja reke, ki je del Krajinskega parka Drava, ljudsko pripovedno izročilo in gospodarske dejavnosti, s katerimi so se ljudje, ki so živeli ob reki Dravi, nekdaj ukvarjali. K različnim dejavnostim bomo pritegnili tudi lokalna društva z namenom, da seznanimo s pomenom ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine domačega kraja čim več ljudi. Dejavnosti, ki bodo potekale v tednu evropske kulturne dediščine, bodo učenci predstavili na zaključni prireditvi, ki bo v sredo, 4. oktobra 2017 ob 17. uri, v prostorih šole.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others