Mi in voda

Maribor, Preradovičeva 33
October 10th, 2017 - October 27th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
At Maribor Traffic School we will conduct a photographic and art competition on the theme "Water motifs" and prepare an exhibition of the most original works. Within the framework of compulsory optional activities, students will learn about the origin of the name of the town area of Studenci, where our school stands... Na Prometni šoli Maribor bomo izvedli fotografski in likovni natečaj na temo »Vodni motivi« in pripravili razstavo najizvirnejših del. V okviru obveznih izbirnih dejavnosti bodo dijaki spoznavali od kod izvira ime mestnega predela Studenci, kjer stoji naša šola. Odgovore bomo poiskali v pisnih virih in se povezali z lokalno skupnostjo in gasilci. Sprehodili se bomo po Studencih, si ogledali staro perišče pri Jožefovi cerkvi, pot nadaljevali preko studeniške brvi ter prehodili splavarsko učno pot ob Dravi in se popeljali z Dravsko vilo. Pri strokovnih predmetih bodo dijaki poglobili znanje o vodnem prometu. V okviru šolskega dela bomo razmišljali na temo »Voda v naravi«. Dijaki bodo preko predstavitev prikazali zanimivosti iz svojega okolja. Vse aktivnosti bomo predstavili na prireditvi, ki bo potekala 10. oktobra 2017 ob 11. uri na šoli. Razstava bo odprta do konca oktobra.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others