Lumen herbarijum

Park Kruševac, Podgorica
September 28th, 2019 - September 28th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Projekat ima za cilj oživljavanje umjetnosti fotografije kroz zabavu na pozornici/amfiteatra u parku Kruševac. Djeca uzrasta od 7 do 12 godina dobiće priliku da naprave Lumen herbarijum. Snimanje lumena nas vraća na početke fotografije bez fotoaparata, u 1830. kada je William Henry Fox Talbot napravio svoje "fotogenične crteže". Stavio je lišće na senzibilisani papir i izložio ga suncu. Time je stvorio negativan otisak od kojeg se mogu napraviti pozitivi. Ideja je da djeca na licu mjesta sakupe što više različitih sorti lišća, biljaka, korijena ili trava, pa da zatim svaki učesnik obabranu sortu pretvori u lumen print. Djeci će biti održano i kratko predavanje o lumen fotografskom procesu, a i o sortama koje budu prikupljene.

 

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others