Niedziela w Muzeum „Święci z kapliczek dziedzictwem krajobrazu warmińskiego”

Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskieDom "Gazety Olsztyńskiej", Targ Rybny 1, 10-019 Olsztyn
September 17th, 2017 - September 17th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
Podczas Niedzieli będzie można zwiedzić wystawę „Święci z warmińskich kapliczek”, na której zostanie wygłoszona prelekcja na temat warmińskiej rzeźby ludowej. Ponadto twórca ludowy zaprezentuje proces powstawania drewnianej rzeźby.  Kolejnym punktem programu będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (rozpoznawanie atrybutów świętych, malowanie drewnianych figurek i wykonywanie kartonowych modeli kapliczek). wystawa, pokaz pracy rzeźbiarza ludowego i zajęcia warsztatowe (godz. 12.00 – 16.00), prelekcje (godz. 12.00 i 14.00).

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others