Voda

Radovljica, Linhartov trg 1
September 29th, 2017 - September 29th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
A day-long event on Linhart's market about water and ecology, for children and adults . We will learn how water is connected to our heritage,get to know the Radovljica bathing place as designed by architect Ivan Vurnik, a fountain in the old town and why is the monument of Josipini Hočevar standing next to it, we will learn about bridges connecting the banks of rivers, fairy tales and songs related to water etc ... We will also get to know water through its physical properties, its importance in ecology, and much more . Celodnevna prireditev na Linhartovem trgu za otroke in odrasle na temo vode in ekologije. V okviru celodnevne prireditve bomo spoznavali, da vodo lahko povežemo tudi z našo dediščino. Tako bomo spoznavali radovljiško kopališče, kot ga je zasnoval arhitekt Ivan Vurnik, vodnjak v starem mestu in zakaj ob njem stoji spomenik Josipini Hočevar, spoznavali bomo mostove, ki povezujejo bregove rek, pravljice in pesmi povezane z vodo in tudi kaj je nekdaj bližina tekoče vode pomenila za kovače… Spoznavali bomo vodo tudi preko njenih fizikalnih lastnosti, njenega pomena v ekologiji in še marsikaj. Vse to bodo mlajši in starejši obiskovalci lahko odkrivali na celodnevni prireditvi s pomočjo informacij in delavnic na stojnicah, na predavanjih in še čem…

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others