Sunt for deg, sunt for jorda

Loading
Loading Map

Related Info

 

Åpent seminar for alle som bryr seg om landbruk, klima og miljø.

Kari Gåsvatn sin bok Geriljahagen peker på betydningen av å dyrke nok og sunn mat på en bærekraftig måte. Hvor kommer maten fra, hva er den tilsatt, og hvem tjener penger på den?

Hva skjer når vi avvikler insektsvennlig jordbruk og forgifter befolkningen ved sprøyting fra fly?

Kan vi bruke gammel kunnskap om å bevare mikrolivet i jorda og vil et naturnært og regenerativt landbruk stabilisere klimaet og et sårbart økosystem?

Hvilken betydning har lokalmatsatsingen?

Hvordan kan en ny generasjon miljøvernere bli bondens beste venn?

Kulturminnebøndene har invitert med seg sentrale aktører i landbruket til å holde innlegg og utfordre publikum til å tenke over konsekvensene av vår måte å behandle jorda på.

Møteleder: Eva Nordlund

Innledere med Petcha Kutcha foredrag:

18.00 – 19.00

19.00 – 19.30 kaffepause med biteti

19.30 – 20.30 Dialog med panelet

20.30 – 21.00 Avslutning

Som medarrangører har vi med oss  flere

Kulturminnedagene 2019 legger vekt på framtidas kulturarv og oppfordrer oss til å lage arrangement der barn og unges framtid løftes fram og i tillegg bokas verdi som kunnskapsformidler. Vi har derfor valgt å sette fokus på Kari Gåsvatn sin bok Geriljahagen som omhandler temaene jord-klima-helse som er selve grunnlaget for framtidas kulturarv. Ragna Kronstad, agronom og kommunikasjonsrådgiver i Sabima hevder at boka er obligatorisk lesing for alle som bryr seg om landbruk, klima og miljø.

 

E-post adresse: husergard@gmail.com

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others