Posavska vodna pot

Brežice, Cesta prvih borcev 1
October 14th, 2017 - October 14th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
Experimental excursion to Posavje, rivers, streams and springs, as part of the interdisciplinary exhibition Four elements: 1 - Water. In approximately 20 selected locations, the cultural and natural heritage and the economic characteristics of places in Posavje related to water will be presented... Strokovna ekskurzija po Posavju, območjih rek, potokov in izvirov, v sklopu interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1 – Voda. Na približno 20-tih izbranih lokacijah bo predstavljena kulturna in naravna dediščina ter gospodarske značilnosti krajev v Posavju, povezanih z vodo.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others