EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”

Ērberģes luterāņu baznīca, Neretas novads, Mazzalves pagasts
September 15th, 2019 - September 15th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

10:00 - 11:40 dievkalpojums.
12:00 -12:15 stāstījums par ērģeļu luktās attēlotajiem apustuļiem un kultūras pieminekļu restaurāciju Zemgalē. Restauratores A.Podziņas stāstījums par dekoratīvā krāsojumu restaurāciju. Piedalās ģitārists K.Zemītis.

Kontakt: A. Krūze, 29120372

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others