EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”

Burtnieku luterāņu baznīca, Mācītājmuiža, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.
September 14th, 2019 - September 14th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

13.00-16.00 pasākums ar lektoriem - restauratoriem, kas veikuši restaurācijas darbus Burtnieku baznīcā un Burtnieku mācītājmuižas kompleksā, kam seko koncerts un cienasts.
Aīda Podziņa-altāris;
Inese Andersone “Altāris, kancele, mācītājmuižas durvis, baznīcas soli, grīdas, vecā altāra retabla izpēte”;
Andrejs Plešaunieks “Kancele, altāra sētiņa, baznīcas lielās durvis”;
Viesturs Ilsums “F. Ladegasta ērģeļu izpēte”;
Oskars Rozenblats “Griestu luktura izpēte”;
Aigars Roziņš “Vitrāžas restaurācija”;
SIA Mikrokods “Baznīcas 3D modelēšana”;
Aldis Kalcenavs “Atskaite par 30 gadu darbu”.
 

Kontakt: Burtnieku baznīcas draudzes priekšniece Dace Kalcenava, 26479451.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others