European Heritage Days

Journées européennes du patrimoine
Loading
Loading Map

Het oude dorp Velsen kent een lange geschiedenis die tenminste teruggaat naar de stichting van de eerste kerk in de 7de eeuw. Deze houten kerk werd in de 12de eeuw vervangen door de Engelmunduskerk, het eerste stenen bouwwerk in het dorp. In de middeleeuwen groeide het dorp uit tot een kleine nederzetting met houten huizen. De inwoners leefden van de visserij, de vee- en fruitteelt en van het winnen van schelpen voor de productie van kalk. In de 16de eeuw traden grote veranderingen op toen veelal Amsterdamse kooplui en regenten in dit gebied een buitenplaats lieten bouwen. Zo ontstond in de loop van de 18de eeuw een krans van buitenplaatsen rond het toenmalige Wijkermeer. De buitens betekenden welvaart voor het dorp en veel van de houten huizen werden vervangen door panden van steen. Het dorp heeft nu een voornamelijk 18de-eeuws aanzien. Na meerdere verbredingen van het Noordzeekanaal in de 20ste eeuw is het dorp uiteindelijk gehalveerd. De oude dorpskern is een door het rijk beschermd dorpsgezicht.

Please find information about this event here:

http://www.openmonumentendag.nl/monument/velsen-dorp-velsen/

About

September 12th 2017 - September 13th 2017

Adres Velsen-Zuid

5 visitors have been on this event.

Have you been there as well?

Let us know:
or

share your story with others.

visit website:
http://www.openmonumentendag.nl/monument/velsen-dorp-velsen/