Fremtidens kulturarv? Utstilling av bilder tatt av elever på 7. trinn ved Gulskogen Skole

Related Info

 

Fotoutstilling av utvalgte bilder tatt av elever på 7. trinn ved Gulskogen Skole. Elevene har deltatt i samtale og refleksjon rundt begrepene kulturarv og kulturminner, og har i etterkant fotografert det de mener kan være fremtidens kulturminner.

Utstillingen vises i Drammen Historielags kulturhus Strømsfjerdingen. Huset er bygget som skole i 1784 nøyaktig etter skoleforordningen av 1739.  Lokalene er tilrettelagt for rullestol med ramper.

Se også Drammen Historielags andre arrangementer på Kulturminnedagene

 

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others