Voda v ljudskem izročilu, vodeni ogled po zbirkah SEM

Slovenski etnografski muzej, razstavna hiša, Metelkova 2, Ljubljana
September 24th, 2017 - September 24th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
At the exhibitions at the Slovene Ethnographic Museum, we will find objects of everyday life that are related to water. We will experience them through stories and narrative tradition. Enter free! Na razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju bomo poiskali predmete vsakdanjega življenja, ki so povezani z vodo. Doživeli jih bomo skozi zgodbe ter peto in pripovedno izročilo. Vstop prost!

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others