Европейски фестивал на пътуващия театър

Сливница, Една седмица
September 28th, 2019 - September 28th, 2019
Loading
Loading Map

Related Info

 

Мисията на Фестивала е да предостави сцена за изява на талантливи и успешни театрални формации (професионални и самодейни) от България и Европа, да насърчава мултикултурния диалог, да стимулира културния обмен и обмяната на професионални идеи между творци и артисти от различни краища на Европа и не на последно място - да запознае българската публика с постиженията и традициите на европейския и българския театър.

Contact the national coordinator for the location and other information.Their contact details are on our Contacts page.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others