Dediščina v rokah mladih (projektni teden)

Semič , Jugovzhodna Slovenija, Semič, Šolska ulica 1
September 30th, 2019 - October 4th, 2019
Loading
Loading Map

Related Info

 
Namen projekta, v katerem bodo sodelovali vsi učenci naše šole, je pri mladih vzbuditi občutek odgovornosti do kulturne dediščine, umetnosti in razvedrila. Pozornost bomo posvetili medkulturnemu učenju in medgeneracijskem druženju. Povezali se bomo s krajani, dedki in babicami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju. Učenci bodo vsebine kulturne dediščine spoznavali iz različnih virov, zapisanih ali ustnih, ter iskali informacije o dediščini in raziskovali njeno zgodovino. Namen projekta, v katerem bodo sodelovali vsi učenci naše šole, je pri mladih vzbuditi občutek odgovornosti do kulturne dediščine, umetnosti in razvedrila. Pozornost bomo posvetili medkulturnemu učenju in medgeneracijskem druženju. Povezali se bomo s krajani, dedki in babicami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju. Učenci bodo vsebine kulturne dediščine spoznavali iz različnih virov, zapisanih ali ustnih, ter iskali informacije o dediščini in raziskovali njeno zgodovino. Obiskali bodo kulturne ustanove v okolici ter likovno in glasbeno ustvarjali.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others