Razstava "Voda – od mita do arhitekture"

Titov trg 3, 6000 Koper
September 22nd, 2017 - October 9th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Children from Koper Koper Kekec, Vanganel, Ribica and Pobegi have learned about the cultural heritage of their place on the theme "Water - from Myth to Architecture". They explored the importance of water, wells, ponds, characteristics of the sea, cognitions, customs, objects, contents with folk tradition and presented all this at the exhibition .... Otroci iz Vrtca Koper enot Kekec, Vanganel, Ribica in Pobegi so spoznavali kulturno dediščino svojega kraja na temo »Voda – od mita do arhitekture«. Raziskovali so o pomenu vode, vodnjakih, periščih, značilnostih morja, spoznavali, običaje, predmete, vsebine z ljudskim izročilom in vse to predstavili na razstavi.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others