PR´ŠTERNI

Križni hodnik Minoritskega samostana
September 30th, 2017 - September 30th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
At the well, we will listen to the intangible heritage that will, through play, dance, music, narrative, customs, sketches, negotiations and rivers, speak and recall a historical memory dedicated to water as the source of life, the sea as a window into the wider world and salt, "which is the sea who could not go back to the sky. " ... Ob vodnjaku bomo prisluhnili nesnovni dediščini, ki bo skozi igro, ples, glasbo, pripoved, običaje, skeče, pregovore in reke spregovorila in obujala zgodovinski spomin, posvečen vodi kot viru življenja, morju kot oknu v širni svet ter soli, »ki je morje, ki ni moglo nazaj na nebo«.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others