Pravljica o povodnem možu

Sotočje Pevmice in Soče
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The fairytale event will take place at the confluence of Pevmica and Soča, where we will, in cooperation with the local congregation Sabotin, create a short story about the hippo who lived in the Soča river near Štmavar. We will conclude the action with a scientific attempt to clean the water with a sand filter.... Pravljični dogodek se bo odvijal na sotočju Pevmice in Soče, kjer bomo v sodelovanju s krajevnim društvom Sabotin uprizorili krajšo pravljico o povodnem možu, ki je živel v Soči pod Štmavrom. Dogajanje bomo sklenili s znanstvenim poskusom čiščenja vode s peščenim filtrom.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others