Voda si utira pot, pohod

Idrija, OŠ Idrija, PŠ Godovič, Godovič 35b
September 27th, 2017 - September 27th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The walk will take place along the grapes of nearby streams in the village of Godovič - permanent and torrential. The start will be in front of the branch school. The walker's eye will, among other things, observe life in and along water and human interventions in natural streams . Pohod bo potekal po grapah bližnjih potokov v vasi Godovič - stalnih, hudourniških in ponikalniških. Start pohoda bo pred podružnično šolo. Pohodnikovo oko bo med drugim opazovalo življenje v in ob vodi ter človekove posege v naravne struge.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others