Workshop podzemnej fotografie

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
September 26th, 2019 - September 26th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Dátum: 26.09.2019 10:00

Fotografovanie zážitkov v súčasnej dobe presýtenej vizuálnym smogom facebookových a instagramových postov môže, ale aj nemusí byť umením. Speleofotografia, čiže fotografovanie v jaskyniach je špecifickou disciplínou umeleckej fotografie.

Workshop organizovaný na dvoch miestach, v priestoroch múzea sa uskutoční teoretická časť, samotný workshop bude realizovaný v priestoroch verejnosti nesprístupnenej jaskyne Jánskej doliny
1. Priestory múzea - prednáška lektora k téme - fotografovanie v jaskyni
2. Priestory múzea - prezentácia fotografií z cyklickej medzinárodnej súťažnej prehliadky jaskyniarskej fotografie Speleofotografia
3. Presun do jaskyne
4. Fotografovanie v jaskyni Cieľová skupina: školy, kluby, verejnosť
Predpokladaný počet účastníkov: max. 30
Predpokladaný výstup workshopu: výstava prác účastníkov workshopu v priestoroch špecializovaného múzea.

Kontakty: www.smopaj.skwww.facebook.com/smopaj, Mgr. Iveta Korenková, iveta.korenkova@smopaj.sk, 0445 477244.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others