Krajobraz dziedzictwa Puław

Puławy, woj. lubelskieZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, Kaniowczyków 9, 24-100 Puławy
September 1st, 2018 - September 30th, 2018
Loading
Loading Map

Related Info

 
Tegoroczne obchody EDD w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach będą przebiegały wokół tematyki związanej z działalnością pokoleń naszych przodków  oraz śladami przeszłości obecnymi we współczesnej przestrzeni. Wydarzenie rozpocznie się od przygotowanych przez uczniów prezentacji podczas sesji naukowej z dziedziny literatury, historii, geografii  i przyrody. Koordynatorki szkolnego projektu zaplanowały przeprowadzenie konkursów (literackiego, plastycznego i fotograficznego) adresowanych do uczniów LO i PG.   Wydarzeniu będą towarzyszyły wystawy oraz publikacje na stronach internetowych szkoły i lokalnych portalach społecznościowych. Dodatkowo przewidziane zostały wycieczki krajoznawcze do pobliskich miejscowości nadwiślańskich: Kazimierza Dolnego, Janowca oraz Męćmierza. Atrakcją tegorocznych obchodów EDD w Puławach będzie występ zespołu folklorystycznego, który zaprezentuje ludowe piosenki, legendy i gwarowe opowieści o dawnych wierzeniach.   W programie: 6 września – otwarcie: plakaty promujące szkolne obchody EDD 2017; audycja przez szkolny radiowęzeł; ogłoszenie konkursów adresowanych do uczniów LO i PG: konkurs literacki inspirowany tematem przewodnim - "Dzieła naszych przodków utrwalone słowem" konkurs plastyczny - "Puławskie dziedzictwo Czartoryskich" konkurs fotograficzny - "Krajobraz  utrwalony w obiektywie"   21 września – klub szkolny, godz. 9.00 - 12.00 sesja naukowa poświęcona przewodniemu tematowi EDD 2017 "Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu": - Nasza mała ojczyzna w twórczości puławskich literatów - Naturalne środowisko przyrodnicze Puław i okolic - Puławski rodowód polskiego muzealnictwa - Wędrówka po osadzie pałacowej rodu Czartoryskich uroczyste ogłoszenie wyników konkursów (plastyczny, literacki, fotograficzny) i nagrodzenie laureatów; otwarcie wystawy pokonkursowej prac plastycznych i fotograficznych   22 września -  klub szkolny, godz. 9.00 - 12.00 występ zespołu folklorystycznego "Żyrzynianki" "Dawne tradycje w twórczości ludowej" - piosenki ludowe związane z tematem przyrody, - gwarowe opowieści o obrzędach ludowych związanych z naturalnym środowiskiem przyrodniczym, - ludowe legendy inspirowane dawnymi wierzeniami, - prezentacja wytworów sztuki ludowej;   21-29 września – wystawa pokonkursowa prac uczniowskich, wycieczki krajoznawcze do pobliskich miejscowości: Kazimierza Dolnego i Janowca (oraz dla laureatów konkursów wycieczka do skansenu w Męćmierzu).   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Kaniowczyków 9, 24-100 Puławy   www.ken.pulawy.pl

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others