Podsitnianske dni hojnosti 2019

Obecný úrad Baďan, č. 11
September 7th, 2019 - September 7th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

XIX. ročník folklórneho festivalu zameraného na návrat k ľudovým zvykom a tradíciám.

Témou tohto ročníka je drevo – drevo v rôznych podobách. 
Našim cieľom je priblížiť návštevníkom rôzne podoby dreva, jeho využitie (stavebné - kresanie hrád, úžitkové - výroba sudov, lyžíc, misiek, hračiek, okrasné - šperky, svietniky, sochy a pod.), ale aj rôzne techniky spracovania dreva od tradičného ručného opracovania až po moderné opracovanie pomocou motorových píl. 

07.09.2019 od 15.00 do 16.00 hod. – možnosť návštevy Románskej rotundy (Evanjelický a.v. kostol)

Kontakty:http://www.badan.sk/, RNDr. Ľubica Kuková, obec.badan@gmail.com, 0907358377. 

 

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others