Po poti reke sedmerih imen

Babno Polje
October 1st, 2017 - October 1st, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
On the river of the seven names we will discover the cultural and natural heritage. The path will lead us to the most beautiful European confluence, the mysterious valley of Rakov Škocjan, Cerknica and Loška polja, all the way to the highest lying karst field - Babni Polje, where we will meet the first spring of the river Ljubljan in this part of Notranjsko podolje - Trbuhovica. Ob reki sedmerih imen bomo odkrivali kulturno in naravno dediščino. Z avtobusom se bomo odpeljali iz Ljubljane mimo Vrhnike, kjer bo sledil ogled doživljajskega centra. Nato pa bomo odkrivanje nadaljevali ob vseh izvirih reke proti njenemu toku do njenega začetka. Pot nas bo popeljala do najlepšega evropskega sotočja, skrivnostne doline Rakovega Škocjana, Cerkniškega in Loškega polja vse do najvišje ležečega kraškega polja - Babnega Polja, kjer bomo spoznali prvi izvir reke Ljubljane v tem delu Notranjskega podolja - Trbuhovico.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others