Od klavž do grabelj

Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija; Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija
September 26th, 2017 - September 26th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The extremely sophisticated system of flooding along the Idrijca River and its tributaries with the help of klavži continuously continued from the end of the 16th century to the great basin of 1926, which undermined the wooden catchment barrier - rakes in Idrija and Spodnja Idrija. Pupils will get to know the importance of klavž and grabelj, they will see the grab location in the field and compare it with the situation today.... Idrijski rudnik živega srebra, drugi največji živosrebrov rudnik na zemeljski obli, je v vseh obdobjih svojega delovanja potreboval ogromne količine lesa za jamsko podporje, kurjenje žgalniških peči in parnih kotlov, pridobivanje oglja, ogrevanje stanovanj, gradnjo objektov in naprav itd. Porečje Idrijce in njenih pritokov ima zelo bogate gozdove, s katerimi je Rudnik v preteklosti v veliki meri sam gospodaril. Do začetka 20. stoletja za transport ni bilo ustreznih gozdnih cest in prevoznih sredstev, zato je bil najprimernejši način spravila lesa v dolino plavljenje po naravnih vodnih poteh. Izjemno izpopolnjen sistem plavljenja po reki Idrijci in njenih pritokih se je s pomočjo klavž neprekinjeno odvijal od konca 16. stoletja do velike povodnji leta 1926, ki je podrla leseno lovilno pregrado – grablje v Idriji in Spodnji Idriji. Učenci bodo spoznali pomen klavž in grabelj, na terenu si bodo ogledali lokacijo grabelj in jo primerjali s stanjem danes. Rezultat bo priložnostna razstava.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others