Živalstvo v reki Krki

Osnovna šola Žužemberk, Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk
September 25th, 2017 - September 29th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
As part of this year's theme dedicated to water, we will learn more about animal life in our Krka River. Pupils from the 1st to the 4th grade will, together with teachers, search for folk tradition and poems on the topic of water, while visiting fishermen to learn about fish species that are typical of the Krka river. We will cooperate with fishermen from our fishing family and also visit the refurbished fishing village in Žužemberk and learn about their activities in the field of fisheries. The content of animal and, above all, fish families has a very important role for the ecology of the river itself. V sklopu letošnje teme, ki je posvečena vodi, bomo bolj podrobno spoznavali živalstvo v naši reki Krki. Učenci od 1. do 4. razreda bodo skupaj z učitelji iskali ljudsko izročilo in pesmi na temo vode, ob tem pa z obiskom ribiča spoznavali vrste rib, ki so značilne za reko Krko. Podružnična šola Dvor bo v svoj program vključila obisk bližnje ribogojnice, raziskala njen gospodarski in ekološki pomen za sam kraj in krajane. Na podružnični šoli Šmihel bojo gostili podružnico Ajdovec in si ogledali bližnjo turistično kmetijo, ki je zaživela tik ob vodi. Učenci od 5. do 9. razreda pa bodo v okviru medpredmetnega povezovanja spoznali živalstvo reke Krke, fizikalne lastnosti vode, opravili analizo vzorca vode iz Krke, geografsko in zgodovinsko spoznali reko, iskali angleške izraze za živali, likovno ustvarjali in se seznanili z zakonodajo glede oskrbe s pitno vodo v Republiki Sloveniji. Sodelovali bomo z ribiči iz naše ribiške družine in si tudi ogledali prenovljen ribiški dom v Žužemberku in spoznali njihovo delovanje na področju ribištva. Vsebnost živalstva in predvsem ribjih družin ima zelo velik pomen za ekologijo same reke.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others