Изложба на антики

гр. Банско
September 23rd, 2019 - September 27th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Организирани изложби в училищата на територията на общината, които да представят семейни предмети-антики във всяка фамилия, пазени с времето ,придружени с кратка история за произхода и значението им като сантиментална родова ценност. Организирани изложби в училищата на територията на общината, които да представятсемейни предмети-антики във всяка фамилия, пазени с времето, придружени с кратка история за произхода и значението им като сантиментална родова ценност.

Contact the national coordinator for the location and other information.Their contact details are on our Contacts page.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others