European Heritage Days

Journées européennes du patrimoine
Loading
Loading Map

De Grote Kerk is een geheel in steen overwelfde Brabants-gotische ruisbasiliek welke is gebouwd naar het voorbeeld van de Franse kathedralen: een driebeukig schip met zijkapellen, transept of dwarsbeuk en koor met kooromgang en straalkapellen. Het oudst zichtbare deel van de kerk is het

Mariakoor uit 1370. De kerk is regelmatig verbouwd en gerestaureerd. In de St. Stevenskapel, links naast het orgel, staan diverse in natuursteen gehouwen restanten, de overblijfselen van de laatste restauratie van de kerk (1987). Bij deze restauratie vond men in het Hoogkoor funderingen van een oudere kerk uit 1284. In 2007 is in het Mariakoor het 34 stemmen tellende Bach-orgel geplaatst. Het interieur bestaat uit de vroeg zestiende-eeuwse koorbanken met houtsnijwerk (1542), een orgel uit 1671, 1762 en 1859, klein kabinetorgel (1785), koorhek in vroege Lodewijk XV-stijl, rococopreekstoel uit 1756 met marmeren kuip en mahoniehouten bekroning en fraaie grafzerken.

Bovendien vertonen de glas-in-loodramen afbeeldingen van historische gebeurtenissen in Dordrecht zoals de Sint Elisabethsvloed, de

Nationale Synode en de Stadsbrand.

Please find information about this event here:

http://www.openmonumentendag.nl/monument/dordrecht-grote-of-onze-lieve-vrouwekerk/

About

September 12th 2017 - September 13th 2017

Plan mijn route >>

10 visitors have been on this event.

Have you been there as well?

Let us know:
or

share your story with others.

visit website:
http://www.openmonumentendag.nl/monument/dordrecht-grote-of-onze-lieve-vrouwekerk/