Eiropas kultūras mantojuma dienas Raiņa muzejā "Tadenava"

Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, Tadenava
September 6th, 2017 - September 14th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
Dzejnieka Raiņa dzīves vieta “Tadenava” Tadenavas pusmuižā pirmos dzīves gadus pavadījis latviešu dzejnieks un politiķis Rainis (Jānis Krišjānis Pliekšāns). Dzimis Tadenavas Varslavānos 1865. gadā, bet Tadenavas pusmuižā dzīvojis līdz 1869. gadam. Bērnības iespaidi vēlāk atspoguļojas dzejnieka daiļradē kā “saules gadi”. Šobrīd Raiņa muzeja “Tadenava” kompleksu veido 19. gs. 60. gados – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas laikā – celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, kā arī 20. gs. 20. gados izveidotās jaunsaimniecības “Dāboliņi” dzīvojamā māja, kā arī pirts un pagrabs. 1958. gadā izveidotajā un 2016. gadā rekonstruētajā muzejā apskatāmas Raiņa tēva darbistaba un Raiņa bērnistaba, kā arī iepazīties ar tagadējo muzeja veidotāju vizuālo koncepciju par ievērojamas vēsturiskas personas dzīves un uzskatu iepazīšanu. Pasākumi: 8. septembrī 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākums. Papildus informācija: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Alma Kaurāte-Java, alma.kaurate-java@mantojums.lv, 67326602 6., 7., 8.,13. septembrī muzejpedagoģiskā programma “Dabas vērojumi Raiņa dzejā” 5. un 6. klašu skolēniem. Nodarbības sākums ir Raiņa muzejā “Tadenava” – tiek aplūkota un analizēta Raiņa bērniem veltītā dzeja, kurā attēloti dažādu sugu putni. Otrā nodarbības daļa norisināsies dabas liegumā “Eglone”, kur tiks veikts 5 km garš pārgājiens. Uz nodarbību lūgums ģērbties laika pstākļiem un pārgājienam mežā piemēroti. Ja ir savs binoklis, droši ņemam līdzi! Kā arī, pēc pārgājiena muzejā būs pieejama tēja ar uzkodām. Programmas ilgums – 4. stundas. Programmai iepriekš jāpiesakās. Papildus informācija: Raiņa muzejs “Tadenava”, lelde.uzkure@memorialiemuzeji.lv, 29250484, 65229391 Pilna pasākumu programma: http://mantojums.lv/lv/aktualitates/eiropas-kulturas-mantojuma-dienas/ The poet Rainis’ place of residence in Tadenava The Latvian poet and politician Rainis (Jānis Krišjānis Pliekšāns) spent the first years of his life on the Tadenava estate. He was born in Varslavāni in 1865, but lived on the Tadenava estate until 1869. His childhood impressions are later reflected in the poet’s work as “the sunny years”. Today the Rainis Museum’s Tadenava site comprises the Tadenava residence and shed built in the 1860s while Rainis’ father, Krišjānis Pliekšāns, was the steward of the estate, as well as the residence, sauna, and cellar of the new farm “Dāboliņi”, built in the 1920s. The museum was established in 1958 and restored in 2016. Here it is possible to see Rainis’ father’s workroom and Rainis’ nursery and to become acquainted with the visual conception of the current museum curators regarding the life and opinions of this significant historical figure. Attēli/ Photos: E. Šulcs, R. Mūrnieks

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others