Uršenski beč ne presahne

Uršna sela, ob Uršenskem beču
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Pupils will learn about the water absorption of the Ursan Wine. They will find out what the water capture meant to the people in the past and what it means to them today, for what purposes they used water from capturing once, or use it today, who and how they care about capture ... The data will be derived from articles of local newsletters, interviews with parents and local people, with the cooperation of the Institute for the Protection of Cultural Heritage and the Institute for the Protection of Nature Novo mesto.Together they will prepare an exhibition and social closure at Uršenski beč. Učenci bodo spoznali zajetje vode Uršenski beč. Ugotovili bodo, kakšno je zajetje vode, kaj je krajanom pomenilo nekoč in kaj jim pomeni danes, za kakšne namene so uporabljali vodo iz zajetja nekoč, ali jo uporabljajo še danes, kdo in na kakšen način skrbi za zajetje... Podatke bodo pridobili iz člankov krajevnih glasil, z intervjuji staršev in krajanov, s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave Novo mesto. Ozavestili bodo pomen vode za življenje. Zbirali bodo stare fotografije, zapise in članke, pripovedi o druženju krajanov pri zajetju ob različnih priložnostih, iskali pregovore o vodi, stare predmete, ki so jih uporabljali in jih še danes uporabljajo ljudje v povezavi z vodo. Učenci bodo izdelali uporabne predmete, ki se povezujejo z vodo. Uršenski beč bodo upodobili v sliki, pesmi in besedi. Gradivo bodo zbrali v priložnostnem glasilu. Povezali se bodo z žensko vokalno skupino Kronce, KUD Uršna sela. Skupaj bodo pripravili razstavo in družabni zaključek ob Uršenskem beču.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others