Domžale in slamnikarska industrijska dediščina – simpozij z odprtjem razstave

Slamnikarski muzej (Kulturni dom Franca Bernika Domžale), Kajuhova 5, Domžale
October 25th, 2017 - October 25th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
We present a successful joint project of the ERUDIO Business School, the Franco Bernik Domžale Cultural Center and designers dr. Gabriel Fuzir Bauer with the name Kul dedi digit. The project under the Creative Path to Knowledge Scheme is funded by the European Social Fund and the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. Predstavljamo uspešen skupni projekt Visoke poslovne šole ERUDIO, Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in oblikovalke dr. Gabrijela Fužir Bauer z imenom Kul dedi digit. Projekt v okviru sheme Po kreativni poti do znanja financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Z njim želimo pokazati, kako aktualna je (lahko) dediščina slamnikarstva, in kako lahko služi kot podlaga za nove izdelke in digitalne aplikacije. Dogodek pričenjamo ob 16. uri s strokovnim simpozijem Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni (v)pogledi, ki bo slamnikarstvo obravnaval v luči evropske, regionalne in lokalne dediščine. Zaključek simpozija bo pospremilo odprtje razstave Novo poglavje slamnikar-stva/-ja ob 19. uri, avtorice in projektne mentorice dr. Gabrijela Fužir Bau

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others