Ustvarjalna delavnica: Zgodba o Robbovem vodnjaku

Narodna galerija, Prešernova 24
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
We will meet the Venetian master Francesco Robba and discuss the useful, decorative and symbolic role of the urban well. When listening to different sounds, we will find out what could have been happening around Robb's well in the last half-century. We will explore how the fountain is composed and from which rocks Robb has carved out of sculptural parts of the well. We will build a Robbov fountain or a small fountain from the pebbles and paint it. Spoznali bomo beneškega mojstra Francesca Robba in se pogovorili o uporabni, okrasni in simbolni vlogi mestnega vodnjaka. Ob poslušanju različnih zvokov bomo ugotavljali, kaj vse se je v poltretjem stoletju lahko dogajalo okrog Robbovega vodnjaka. Raziskovali bomo, kako je vodnjak sestavljen in iz katerih kamnov je Robba izklesal arhitekturne, iz katerih pa kiparske dele vodnjaka. Sestavili bomo maketo Robbovega vodnjaka ali pa iz prodnikov zgradili majhen vodnjak po svojem okusu in ga pobarvali.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others