Od šterne do flaške - od vodnjaka do steklenice

SEPŠ Koper, Martinčev trg 3, Koper
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The event will be dedicated to water, which will be addressed in the following aspects: historical, economic, legal and natural. We will confine ourselves to local problems and connect with global ones. We will review water sources in Koper and Gorizia (Italy) and present drinking water as a tourist offer... Dogodek bo posvečen vodi, ki jo bomo obravnavali iz naslednjih vidikov: zgodovinskega, ekonomskega, pravnega in naravoslovnega. Omejili se bomo na lokalne probleme in naredili povezavo z globalnimi. Pregledali bomo vodne vire v Kopru in Gorici (Italija) ter predstavili pitno vodo kot turistično ponudbo.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others