Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych w Rawiczu

Loading
Loading Map

Related Info

 

Data rozpoczęcia:

06 września 2019

piątek

12:00

Data zakończenia:

08 września 2019

niedziela

„Wiwatowisko” to cykl warsztatów i spotkań z kulturą ludową odbywających się na terenie mikroregionu etnograficznego jakim są Hazy, dla których charakterystyczne są tańce wirowe – wiwaty . Program działań dotyczący propagowania niematerialnego dziedzictwa, który chcemy zrealizować, jest echem działań podjętych na terenie Biskupizny i Hazów

„Wiwatowisko” to cykl warsztatów i spotkań z kulturą ludową odbywających się na terenie mikroregionu etnograficznego jakim są Hazy, dla których charakterystyczne są tańce wirowe – wiwaty . Program działań dotyczący propagowania niematerialnego dziedzictwa, który chcemy zrealizować, jest echem działań podjętych na terenie Biskupizny i Hazów w latach ubiegłych podczas Taborów Wielkopolskich oraz efektem współpracy artystów ludowych i środowiska pasjonatów folkloru. Wpisanie Tradycji Dudziarskich Wielkopolski oraz Tradycji Kulturowych Biskupizny na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego umocniło i zmobilizowało nas do wprowadzenia skutecznych narzędzi w propagowaniu i upowszechnianiu kultury tradycyjnej w naszym regionie.
Na całość projektu złoży się Festiwal Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego, Konkursu Dudziarski im. Edwarda Ignysia oraz warsztatów jednodniowych/weekend, podczas których nastąpi międzypokoleniowy przekaz miejscowych tradycji. W tym roku nasza ofertę chcemy rozszerzyć o Bukówiec Górny

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others