Geo- in biodiverziteta Dovžanove soteske: voda kot življenjski prostor in geomorfološki dejavnik

Čadovlje pri Tržiču, Tržič
September 28th, 2017 - September 28th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
The Tržiška Bistrica river in Dovžanova gorge not only discovered interesting geological and geomorphologic phenomena, but also significantly influenced the life of local residents. Characteristics and special features of the natural monument will be presented to you at the expert excursion by dr. Irena Mrak, dr. Matevž Novak and Janja Benedik . Reka Tržiška Bistrica v Dovžanovi soteski ni le odkrila zanimivih geoloških in geomorfoloških pojavov temveč je pomembno vplivala tudi na življenje lokalnih prebivalcev. Značilnosti in posebnosti naravnega spomenika vam bodo na strokovni ekskurziji predstavili dr. Irena Mrak, dr. Matevž Novak in Janja Benedik.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others