Els visigots en el Parc Natural del Túria - Los visigodos en el Parque Natural del Turia

Tourist Info de Riba-roja de Túria en el Carrer Cisterna, 30 Riba-roja de Túria (Valencia, España)
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
El Parc Natural del Túria amb la Tourist Info de Riba-roja de Túria, us inviten a participar en una jornada emmarcada en les Jornades Europees de Patrimoni. De la mà dels tècnics de la Tourist Info de Riba-roja de Túria, els participants podran conéixer el passat visigot del Parc Natural Túria a Riba-roja de Túria, visitant València la Vella, un castre fortificat junt amb el riu Túria. Aquest jaciment, únic per les seues característiques i cronologia a la Comunitat Valenciana, ha sigut interpretat com un castre visigot de la segona meitat del segle VI, que formaria part de les fortificacions, brescadura i castella, estratègicament situades controlant el territori circumdant i articulades entorn de calçades importants i en funció dels centres urbans, normalment murallats i assentisc d'una seu episcopal, cas de la ciutat de València. La jornada consistirà en una breu introducció sobre l'època visigòtica a Riba-roja de Túria, per a després desplaçar-nos en vehicle propi fins al jaciment per a conéixer in-situ el jaciment i també el medi natural en què està enclavat. Dades de l'activitat: Dia: dissabte 23 de setembre de 2017. Hora d'inici: 10:00 h Lloc: Tourist Info de Riba-roja de Túria en el Carrer Cisterna, 30 (Riba-roja de Túria) Duració aproximada de l'itinerari: Aprox. 3hores. El desplaçament va a càrrec del participant Avisos: places limitades, inscripció prèvia necessària (660127250, parque_turia@gva.es). Dades per a inscripció: Nom, cognoms, núm. de telèfon i e-mail. Recomanacions: cal portar aigua, roba i calçat apropiats per a una ruta per senders forestals. El Parque Natural del Turia junto a la Tourist Info de Riba-roja de Túria, os invitan a participar en una jornada enmarcada en las Jornadas Europeas de Patrimonio. De la mano de los técnicos de la Tourist Info de Riba-roja de Túria, los participantes podrán conocer el pasado visigodo del Parque Natural Turia en Riba-roja de Túria, visitando el yacimiento de València la Vella, un castro fortificado junto al río Turia. Este yacimiento, único por sus características y cronología en la Comunidad Valenciana, ha sido interpretado como un castro visigodo de la segunda mitad del siglo VI, que formaría parte de las fortificaciones, castra y castella, estratégicamente situadas controlando el territorio circundante y articuladas en torno a calzadas importantes y en función de los centros urbanos, normalmente amurallados y asiento de una sede episcopal, caso de la ciudad de Valencia. La jornada consistirá en una breve introducción sobre la época visigótica en Riba-roja de Túria, para después desplazarnos en vehículo propio hasta el yacimiento para conocerlo in-situ y también el medio natural en el que está enclavado. Datos de la actividad: Día: sábado 23 de septiembre de 2017. Hora de inicio: 10:00 h. Lugar: Tourist Info de Riba-roja de Túria en el Carrer Cisterna,30 (Riba-roja de Túria). Duración aproximada de la jornada: Aprox. 3 horas. El desplazamiento corre a cargo del participante Avisos: plazas limitadas, inscripción previa necesaria (660127250, parque_turia@gva.es). Datos para inscripción: Nombre, apellidos, nº de teléfono y e-mail.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others