Pomen vodnega kolesa Idrijska kamšt in Rak za delovanje rudnika v Idriji

Idrija
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
In this year's European Cultural Heritage Days and the Cultural Heritage Week,we will visit Kamst and Rake in cooperation with the City Museum Idrija. We want to show the children the importance of water in the history of the mine and to approximate the recognition and preservation of the cultural heritage. V letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine, ki bo potekal od 23. 9. – 30. 9. 2017, si bomo v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, ogledali kamšt in Rake. Otrokom želimo prikazati pomen vode v zgodovini rudnika in približati prepoznanje ter ohranjanje kulturne dediščine. Idrijska kamšt je eno največjih vodnih koles v Evropi. Zgrajeno je bilo za potrebe izčrpavanja vode iz jamskih rovov. Ureditev kamšti je bila za idrijski rudnik velik napredek, saj so do tedaj vodo iz rovov dvigovali z vedri. Rake so vodni kanal, ki je bil zgrajen z namenom za pogon kamšti. Voda teče skozi umetno narejeno strugo. Ob rakah je narejena cesta, ki domačinom ponuja možnost rekreacije (tek, sprehod).

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others