Kam pa teče voda?

Vse enote našega vrtca (Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč, Preserje, Rakitna)
September 23rd, 2017 - September 30th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
In the Brezovica nursery we will mark the European Cultural Heritage Week in all seven units. In the morning, we will have various activities from the field of heritage on the theme of water, adapted to the age of children. We will take a trip to and around the Podpeško Lake and learn the legend about creation of this lake, which was preserved after telling the locals... V vrtcih Brezovica bomo Teden evropske kulturne dediščine obeležili v vseh sedmih enotah. V tem tednu bomo v dopoldanskem času poglobljeno izvajali različne dejavnosti s področja dediščine na temo voda, prilagojene starosti otrok. Podali se bomo na izlet do in okoli Podpeškega jezera in spoznali legendo o nastanku tega jezera, ki se je ohranila po pripovedovanju domačinov. Ogledali si bomo Podpeški most, jamo Kevdrc na Jezeru ter vaški vodnjak in štirno. Člani društva upokojencev Podpeč-Preserje nas bodo popeljali do grabna Pod hruško na Jezeru in nam razložili, kakšno povezavo ima graben s Podpeškim jezerom. Obiskal nas bo ribič, prav rako domačin. Pri domačinu, ki ima muzej starih predmetov, bomo skušali izvedeti kaj več o življenju ob reki Ljubljanici nekoč in danes. Gostili bomo gospo iz Krajinskega parka Barja in se z njo odpravili na učno pot. Sami pa bomo poskušali čim več o vodi izvedeti iz različnih priročnikov, v igralnice bomo uvedli vodne kotičke, izvedli bomo poskuse z vodo, prebirali pravljice o vodi, peli pesmice o vodi ... En dan v Tednu evropske kulturne dediščine pa bo vsaka enota z dejavnostjo s področja dediščine na temo voda popoldan odprla vrata za starše, stare starše in širšo okolico.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others