Spoznaj, varuj in ohrani dediščino Velikih Lašč

Velike Lašče , Osrednjeslovenska regija, Trubarjeva domačija, Rašica 69, 1315 Velike Lašče
October 5th, 2020 - October 5th, 2020
Loading
Loading Map

Related Info

 
V predstavitvi bodo obiskovalci izvedeli, katere enote kulturne dediščine z območja občine Velike Lašče so vpisane v registru nepremične kulturne dediščine ter kakšna so merila vrednotenja, ki jih uporabljamo konservatorji za vpis v register. Posebej bomo izpostavili nekaj ključnih arheoloških najdišč v Velikolaški pokrajini, saj so bile tu odkrite najdbe iz različnih arheoloških obdobij. Predavali bosta konservatorki Andreja Bahar Muršič in dr. Maja Bricelj z ZVKDS, OE Ljubljana. V predstavitvi bodo obiskovalci izvedeli, katere enote kulturne dediščine z območja občine Velike Lašče so vpisane v registru nepremične kulturne dediščine, seznanjeni bodo pa tudi z merili vrednotenja, ki jih uporabljamo konservatorji za vpis v register. Posebej bomo izpostavili nekaj ključnih arheoloških najdišč v Velikolaški pokrajini, saj so bile tu odkrite najdbe iz različnih arheoloških obdobij, najštevilčnejše pa so iz rimskega obdobja, ko je v bližini potekala vicinalna cesta. Prostor bomo predstavili tudi skozi perspektivo starih kart oz. starejših katastrov, pa tudi pojasnili osnovne arheološke metode vrednotenja in raziskav arheoloških najdišč. Predavali bosta etnologinja Andreja Bahar Muršič in arheologinja dr. Maja Bricelj, konservatorki z ZVKDS, OE Ljubljana.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others