patrimini i naturalesa a l'Alfàs / Patrimonio y naturaleza en l'Alfàs

Related Info

 
Les Jornades Europees del Patrimoni són l'esdeveniment cultural participatiu de major amplitud a Europa. Les va crear el Consell d'Europa en 1985 i van passar a ser una acció comuna organitzada conjuntament amb la Unió Europea en 1999. Entre els objectius d'aquestes jornades trobem les de sensibilitzar sobre la riquesa i diversitat culturals d'Europa, potenciar l'interés pel patrimoni cultural europeu i inculcar al ciutadà i a les administracions (o responsables polítics) la necessitat de protegir el patrimoni cultural, al mateix temps que es pretén donar resposta als reptes socials, polítics i econòmics del sector cultural. Per tot açò des del Servei de Patrimoni Cultural de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en col·laboració amb el Servei d'Espais Naturals Protegits de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s'ha arribat a un acord perquè les activitats oferides al públic en general per part de la Xarxa d'Espais Protegits de la Comunitat Valenciana, durant el mes de setembre, estiguen englobades dins de les JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI organitzades pel CONSELL D'EUROPA, sota el lema "Patrimoni i Naturalesa: un paisatge de possibilitats". En aquest context des del Parc Natural de la Serra Gelada, en col·laboració amb el departament de Cultura de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi i l'Associació de Propietaris de Gossos de l'Alfàs (APA), hem organitzat una activitat gratuïta i oberta al públic sota el títol "Patrimoni i Naturalesa a l'Alfàs", amb la finalitat de difondre la riquesa i diversitat cultural i natural existent als municipis de l'àmbit del Parc Natural, i que ha quedat reflectida en l'actual espai natural protegit de diferents formes, sensibilitzar a la població local de la necessitat i conveniència de protegir el patrimoni cultural existent en l'espai, i involucrar a col·lectius que habitualment utilitzen els equipaments del Parc Natural, com són associació APA, en la defensa i protecció dels valors culturals i patrimonials existents en l'espai, a través de coneixement d'aquests. Las Jornadas Europeas del Patrimonio son el acontecimiento cultural participativo de mayor amplitud en Europa. Las creó el Consejo de Europa en 1985 y pasaron a ser una acción común organizada conjuntamente con la Unión Europea en 1999. Entre los objetivos de estas jornadas encontramos las de sensibilizar sobre la riqueza y diversidad culturales de Europa, potenciar el interés por el patrimonio cultural europeo e inculcar al ciudadano y a las administraciones (o responsables políticos) la necesidad de proteger el patrimonio cultural, al tiempo que se pretende dar respuesta a los retos sociales, políticos y económicos del sector cultural. Por todo ello desde el Servicio de Patrimonio Cultural de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en colaboración con el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural se ha llegado a un acuerdo para que las actividades ofertadas al público en general por parte de la Red de Espacios Protegidos de la Comunitat Valenciana, durante el mes de septiembre, estén englobadas dentro de las JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO organizadas por el CONSEJO DE EUROPA, bajo el lema "Patrimonio y Naturaleza: un paisaje de posibilidades". En este contexto desde el Parque Natural de la Serra Gelada, en colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y la Asociación de Propietarios de Perros de l'Alfàs (APA), hemos organizado una actividad gratuita y abierta al público bajo el título "Patrimonio y Naturaleza en l'Alfàs", con el fin de difundir la riqueza y diversidad cultural y natural existente en los municipios del ámbito del Parque Natural, y que ha quedado reflejada en el actual espacio natural protegido de diferentes formas, sensibilizar a la población local de la necesidad y conveniencia de proteger el patrimonio cultural existente en el espacio, e involucrar a colectivos que habitualmente utilizan los equipamientos del Parque Natural, como son asociación APA, en la defensa y protección de los valores culturales y patrimoniales existentes en el espacio, a través de conocimiento de los mismos.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others