Vodenje po razstavi Voda - vir življenja

Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper
September 26th, 2017 - September 26th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
For the exhibition Water - the source of life , pleasant, interesting and introductory documents related to water that would most reflect the life and activities of the area covered by the TAK were selected. The selected documents are classified into individual sections: Salt extraction; Maritime; Establishment of the Port of Koper and General Navigation of Piran; Fisheries; Establishment and operation of schools connected with the sea; Business enterprises etc... Za razstavo Voda – vir življenja so bili izbrani na oko prijetni, zanimivi in povedni dokumenti povezani z vodo, ki bi kar najbolj odražali življenje in dejavnosti na območju, ki ga pokriva PAK. Izbrani dokumenti so razvrščeni v posamezne sklope: Pridobivanje soli; Pomorstvo; Ustanovitev Luke Koper in Splošne plovbe Piran; Ribištvo; Ustanovitev in delovanje šol, povezanih z morjem; Gospodarska podjetja; Mostovi, žage in mlini; Oskrba z vodo; Ureditev pokrajine, regulacija rek in melioracija zemljišč; Ekologija in hidrologija; Nalezljive bolezni, obmorska zdravilišča in kolonije; Obmorski turizem; Kraška pokrajina jugozahodne Slovenije; Športne dejavnosti na vodi in Kazniva dejanja, naravne nesreče in druge nezgode, povezane z vodo. Predstavljeno bo tudi odbrano filmsko gradivo o vodah, ki ga hranita Slovenski filmski arhiv pri ARS in arhiv TV Koper-Capodistria ter video prezentacija z naslovom Čudoviti svet podzemlja - Kraške jame in brezna jugozahodne Slovenije. Fotografije zanjo so posredovali sodelavci Škocjanskih jam, Postojnske jame ter člani Jamarskega društva Sežana in Jamarskega društva Gregor Žiberna Divača.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others