KAMNOLOM LASTIVNICA: OTVORITEV POJASNJEVALNE TABLE O GEOLOŠKI NARAVNI VREDNOTI

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
On this occasion, in cooperation with the Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, a clarification board on Lastavnica as a natural value will be put in place. Opening of the explanatory table will take place on Saturday, September 23, 2017 at 14:00. After the opening, visitors will be able to learn more about the formation of the Soča valley, the geology of the cement plant quarries, the work in the quarry once and today, the technology of cement production, the minerals present in the raw material etc. For the sake of easier organization, a mandatory prior announcement of the visit is required on the e-mail address info@salonit.si, no later than Thursday, 21.9.2017. Kamnolom Lastivnica je eden izmed štirih kamnolomov na območju Občine Kanal ob Soči v lasti družbe Salonit Anhovo, ki je vodilni proizvajalec gradbenih materialov v Sloveniji. V tem kamnolomu je potekalo pridobivanje surovine za proizvodnjo cementa do leta 1989. Zaradi svojega edinstvenega paleocenskega flišnega profila je pridobil varstveni status geološke naravne vrednote. Ko se je družba Salonit Anhovo pred dvema letoma prvič pridružila evropskemu projektu Evropski dnevi mineralov, se je porodila ideja o ureditvi opuščenega kamnoloma Lastivnica v učno pot z naslovom RAZISKUJMO MINERALE V CEMENTNI INDUSTRJI. Tudi letos se družba Salonit Anhovo pridružuje temu projektu, ki bo potekal 22. in 23. septembra 2017. Ob tej priložnosti bo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave postavljena pojasnjevalna tabla o Lastivnici kot naravni vrednoti. Otvoritev pojasnjevalne table bo v soboto, 23.9.2017 ob 14:00. Po otvoritvi boste obiskovalci v vodenih ogledih lahko izvedeli več o nastanku Soške doline, geologiji v kamnolomih cementarne, delu v kamnolomu nekoč in danes, tehnologiji proizvodnje cementa, mineralih prisotnih v surovini, klinkerju in cementnemu kamnu, o degradaciji in recikliranju betona ter o možnostih uporabe betona v krožnem gospodarstvu. Zaradi lažje organizacije, je potrebna obvezna predhodna najava obiska na elektronski naslov info@salonit.si, najkasneje do četrtka 21.9.2017. Zbirno mesto: 15 min pred začetkom dogodka na parkirišču pred upravno stavbo družbe Salonit Anhovo, Anhovo 1, 5210 Deskle. Zaradi organiziranega prevoza na lokacijo dogodka, vas prosimo za točnost. Priporočamo tudi primerno obutev. Organizator: Salonit Anhovo, d.d. Kontaktna oseba: Mateja Čubej, elektronska pošta: info@salonit.si Soorganizator: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica. Kontaktna oseba Martina Stupar, elektronska pošta: martina.stupar@zrsvn.si

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others